Tampereen Musiikkiluokkien Tuki ry:n toiminta

Tampereen Musiikkiluokkien Tuki ry tukee Tampereen kaupungin kaikkien musiikkiluokkien toimintaa. Yhdistyksen tarkoitus on edistää kodin ja musiikkiluokkien yhteistyötä ja tukea em. luokilla tapahtuvaa musiikin harrastusta. Toiminnan lähtökohtana on oppilaiden omaehtoisen ja aloitteellisen musiikin harrastuksen tukeminen sekä kodin ja musiikkiluokkien yhteistyön edistäminen.